เตรียมความพร้อม ฝากไข่ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เริ่มต้นอย่างไรดี?

รู้หรือไม่สำหรับใครที่อยากมีบุตร แต่รู้สึกยังไม่พร้อมตอนนี้สามารถวางแผนเพื่อเตรียมตัวมีบุตรเมื่อพร้อมในอนาคตได้ เพื่อให้คุณมีความพร้อมมากที่สุดในการตั้งครรภ์และเริ่มเป็นพ่อเป็นแม่คน ซึ่งวิธีการเตรียมตัวนี้เรียกว่า “การฝากไข่”…