ข่าว

ข่าวลวง VS ข่าวดี

ในเวทีการเมือง ทุกวันนี้มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสื่อกระแสหลักที่ส่งเสริม “ข่าวปลอม” เรื่องราวที่นำเสนอโดยสำนักข่าว บางคนบอกว่าไม่เป็นความจริง เรียกว่า “ข่าวปลอม” จากนั้นผู้ที่ได้ยิน “ข่าวปลอม” จะถูกโน้มน้าวให้เชื่อว่าบางสิ่งเป็นความจริงทั้งๆ ที่มันไม่จริง ถ้าเรื่องไหนเป็น “ข่าวปลอม” จริง ๆ พูดง่ายๆ ก็คือเรื่องโกหกกำลังได้รับการส่งเสริม

ในทางกลับกัน ในด้านจิตวิญญาณ พันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์ไบเบิลใช้คำว่า “ข่าวประเสริฐ” ซึ่งแปลว่า “ข่าวดี” หลายครั้ง ตามความหมายแล้ว “ข่าวดี” คือข่าวหรือข้อมูลที่เป็นจริง ไม่เป็นเท็จ อัครสาวกเปาโลพูดและเขียนเกี่ยวกับ “ข่าวดี” เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ อย่างไรก็ตาม ในสมัยของเขามีคนที่ส่งเสริม “ข่าวปลอม” ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทางจิตวิญญาณที่ไม่เป็นความจริง

เมื่อเขาเขียนถึงผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ในเมืองโครินธ์ เขาติเตียนพวกเขาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพของคนตาย พระองค์ตรัสถามพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่า “บางคนในพวกท่านพูดได้อย่างไรว่าไม่มีการฟื้นคืนชีพของคนตาย” มีผู้เชื่อในเมืองโครินธ์เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์

จากนั้นเขาพูดต่อในจดหมายฝากฉบับนั้น โดยแสดงให้พวกเขาเห็นความจริง “ข่าวดี” เกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย ซึ่งรวมถึงการที่พระคริสต์ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย เช่นเดียวกับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เมื่อผู้เชื่อทุกคนจะถูกทำให้มีชีวิต ข้อมูลที่บางคนแพร่กระจายในเมืองโครินธ์คือ “ข่าวปลอม”

เมื่อเปาโลเขียนถึงทิโมธี เขาตั้งชื่อบุคคลสองคนที่พูดว่า “ข่าวเท็จ” ทั้งสองกำลังบอกผู้คนว่าการฟื้นคืนชีพได้เกิดขึ้นแล้ว เปาโลกล่าวว่า ความจริงแล้ว ทั้งสองได้ทำผิดพลาดไปแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขากำลังให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งเปาโลระบุว่าเป็นการล้มล้างความเชื่อของบางคน

คุณสามารถอ่านเรื่องราวของ “ข่าวปลอม” ได้ในพันธสัญญาเดิม มีอยู่ครั้งหนึ่ง ยิระมะยาห์ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเขียนถึงคนของพระเจ้าเตือนพวกเขาว่าอย่าฟังคนโกหกที่อ้างว่าพวกเขากำลังพูดเพื่อพระเจ้า เขาเรียกพวกเขาว่าผู้เผยพระวจนะเท็จ

พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับผู้นำศาสนาในสมัยของพระองค์ ซึ่งน่าจะรู้ดีกว่านี้ ซึ่งกำลังส่งเสริม “ข่าวเท็จ” พวกเขากำลังสอนประเพณีของมนุษย์และเรียกพวกเขาว่าบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

เป็นเรื่องที่น่าสังเกตและชัดเจนมาก ความจริงก็คือความจริง ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม โลกกลม ไม่แบน และโคจรรอบดวงอาทิตย์ มีช่วงเวลาที่แทบไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง เพียงเพราะบางคนเชื่อว่าบางสิ่งเป็นความจริงไม่ได้ทำให้มันเป็นจริง และเช่นเดียวกัน การเชื่อว่าบางสิ่งไม่เป็นความจริงไม่ได้ทำให้มันเป็นจริง ความจริงก็คือความจริง มันเปลี่ยนแปลง

“ข่าวลวง” ครั้งแรกในพระคัมภีร์เกิดขึ้นในปฐมกาลบทที่ 3 ระหว่างการสนทนาระหว่างเอวากับงู เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำจริงที่พระเจ้าตรัสนั้นถูกบิดเบือนจนขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงอย่างไร ในท้ายที่สุด สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นถูกนำเสนอเป็นความจริง มันเป็น “ข่าวปลอม”

ในแวดวงการเมืองเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “ข่าวปลอม” มีการพูดถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เผยแพร่อยู่มาก แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ? แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้? แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้? กล่าวอีกนัยหนึ่งคือข้อมูลมาจากใครและแหล่งเหล่านั้นเชื่อถือได้หรือไม่?

ในเวทีฝ่ายวิญญาณ สำหรับคริสเตียนแล้ว แหล่งที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริงของเราควรเป็นพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล เข้าใจอย่างถูกต้อง และต้องใช้ความพยายามอย่างพากเพียร ซึ่งอีฟล้มเหลวอย่างน่าสังเวช พระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” และ “เจ้าจะรู้ความจริงและความจริงจะทำให้เจ้าเป็นอิสระ”

สำหรับเวทีการเมือง พระวจนะของพระเจ้าบอกให้ฉันอธิษฐานเผื่อผู้มีอำนาจ นั่นง่ายกว่าการพยายามหาว่าอะไรคือ “ข่าวปลอม” หรืออะไรที่ไม่ใช่ แต่ฉันอยากใช้เวลาอย่างถูกต้องในการทำความเข้าใจกับ “ข่าวดี” มากขึ้น เพื่อที่ฉันจะได้นำไปใช้ในชีวิตของฉัน แล้วแบ่งปันกับคนอื่นๆ

Related Posts