ธุรกิจ

ความสำคัญของแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

หากคุณเป็นหนึ่งในหลาย ๆ คนที่คิดจะเริ่มธุรกิจขนาดเล็ก การมีแผนธุรกิจเป็นหนึ่งในสิ่งแรกที่คุณควรมีในรายการสิ่งที่ต้องทำ ไม่สำคัญว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กจากที่บ้านหรือนอกบ้าน การมีแผนสำหรับธุรกิจของคุณถือเป็นพิมพ์เขียวสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จ แผนธุรกิจคืออะไรและทำไมคุณต้องใช้?

แผนธุรกิจ
แผนธุรกิจเป็นเพียงแผนที่ระบุว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรสำหรับธุรกิจ และคุณวางแผนที่จะดำเนินการให้สำเร็จอย่างไร บางคนเรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์สำหรับธุรกิจของคุณ ฉันชอบเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นพิมพ์เขียวหรือแผนที่ถนนเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ

แผนของคุณควรสะกดด้วยคำที่ชัดเจนและชัดเจนและเรียบง่าย ควรเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการธุรกิจ

แผนควรรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

1. คำชี้แจงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ
2. คำอธิบายบริษัทของคุณ
3. เป้าหมายของบริษัทของคุณ
4. โครงสร้างของบริษัท (เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล)
5. สินค้าหรือบริการที่คุณขาย
6. การวิเคราะห์ตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
7. ทรัพยากรที่ใช้ไป (เวลาและเงิน)
8. แผนการเงินเพื่อรวมงบการเงิน
9. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการใหญ่ในบริษัท
10. คุณวางแผนที่จะจัดการและดำเนินงานบริษัทอย่างไร

ความสำคัญของแผนธุรกิจ
ความสำเร็จของธุรกิจเริ่มต้นด้วยแผนธุรกิจ แผนกำหนดธุรกิจของคุณว่าเป็นอย่างไรและคุณวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายของธุรกิจอย่างไร มันนำเสนอภาพที่ชัดเจนของธุรกิจของคุณในแง่ของเป้าหมายและวัตถุประสงค์

แผนนี้สะท้อนถึงวิธีการที่คุณวางแผนที่จะดำเนินธุรกิจของคุณ คุณวางแผนที่จะทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างไร ให้ภาพทางการเงินของบริษัท

หากคุณกำลังมองหาเงินทุนสำหรับธุรกิจของคุณ คุณจะต้องมีแผนสำหรับธุรกิจของคุณ เมื่อคุณไปยืมเงิน ผู้ให้กู้และนักลงทุนจะต้องการดูเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรในแผนธุรกิจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณ เหตุใดพวกเขาจึงต้องการดูข้อมูลนี้ ผู้ให้กู้และนักลงทุนต้องการดูข้อมูลนี้เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการให้ยืมเงินธุรกิจของคุณ

เมื่อคุณมีแผนแล้ว สิ่งสำคัญคือคุณต้องปฏิบัติตาม หากคุณบรรลุเป้าหมายคุณควรทำตามแผน หากคุณไม่บรรลุเป้าหมาย คุณจะต้องย้อนกลับ วิเคราะห์แผนของคุณเพื่อหาว่าอะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล และทำไมมันถึงไม่ได้ผล

แผนไม่ได้ถูกสลักลงในหิน อาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปในโลกนี้ และธุรกิจต่าง ๆ ก็เหมือนกับคนอื่น ๆ ที่ต้องเปลี่ยนแปลง แผนการที่ดีจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทต้องทำเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและประสบความสำเร็จ

คุณสามารถหาตัวอย่างแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดเล็กได้ที่ไหน หากคุณเข้าไปในเครื่องมือค้นหาใดๆ เช่น Google หรือ Bing และพิมพ์ “ตัวอย่างแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก” คุณจะพบเว็บไซต์ที่มีข้อมูลนี้

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจขนาดเล็กควรมีแผนธุรกิจ หากคุณดูธุรกิจขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จ คุณจะพบว่าส่วนใหญ่เริ่มต้นและมีแผนสำหรับธุรกิจของตน

Related Posts